TCA TRÓJCHLOROOCTOWY TRICHLOROOCTOWY 35% – 50ml

24.00

4 w magazynie

10814466565

Kwas Trichlorooctowy TCA 50% CZDA ( Czysty Do Analizy )

Kwas trichlorooctowy (TCA) jest krystalicznym ciau0142em stau0142ym lub pu0142ynnym roztworem. Na skalu0119 przemysu0142owu0105 jest otrzymywany przez utlenianie aldehydu trichlorooctowego (chloralu) lub w wyniku reakcji kwasu octowego czy chlorooctowego z podchlorynem wapnia.

Kwas trichlorooctowy bardzo dobrze rozpuszcza siu0119 w wodzie, a taku017ce w wiu0119kszou015bci rozpuszczalniku00f3w organicznych, zwu0142aszcza w: acetonie, benzenie, metanolu, eterze etylowym i o-ksylenie.

Kwas trichlorooctowy stosuje siu0119 w medycynie jako u015brodek antyseptyczny i u015bciu0105gaju0105cy, w kosmetyce do peelingu chemicznego w celu zniwelowania zmarszczek, zaburzeu0144 pigmentacyjnych i blizn potru0105dzikowych oraz do usuwania tatuau017cy. W analityce medycznej jest stosowany do odbiau0142czania peu0142nej krwi/surowicy przed oznaczeniem glukozy (do diagnostyki w warunkach in vitro).

Kwas trichlorooctowy powoduje powau017cne oparzenia sku00f3ry oraz uszkodzenia oczu, a taku017ce jest substancju0105 stwarzaju0105cu0105 zagrou017cenie dla u015brodowiska wodnego, gdyu017c dziau0142a bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Kwas trichlorooctowy stosowany jest taku017ce do miejscowej kauteryzacji (przyu017cegania) patologicznych zmian i drobnych krwawieu0144 w jamie ustnej.

  • OPAKOWANIE: profesjonalna niebieska szklana butelka + pipeta
  • POJEMNOu015au0106: 50 ml
  • Wu0141Au015aCICIEL I DYSTRYBUTOR MARKI ChemWorld: EMSPIT
Stan

Nowy

Nazwa

Kwas Trichlorooctowy

Rodzaj

kwasy

Nazwa odczynnika

Trichlorooctowy

Gatunek

czysty do analizy

Czystość [%]

35

Wzór sumaryczny

CCl3COOH

Numer CAS

76-03-9

Numer WE

200-927-2

EAN

5903686848537