Olejek Eteryczny 10ml Natualny Drzewo Herbaciane

14.99

7 w magazynie

SKU: 9707985815 Kategorie: ,
9707985815

Olejek Eteryczny Drzewo Herbaciane

Ancient Windsom 100% naturalny

10ml

Nazwa u0142aciu0144ska: Melaleuca Alternifolia.

Czu0119u015bu0107 uu017cytej rou015bliny: liu015bcie i gau0142u0105zki

Pochodzenie: Australia.

Metoda ekstrakcji: destylacja parowa.

9707985815

W dawnych czasach liu015bcie tego drzewa byu0142y uu017cywane do produkcji herbaty, stu0105d nazwa. Hurtowy olejek eteryczny z drzewa herbacianego to skoncentrowane, pu0142ynne zwiu0105zki destylowane parowo z liu015bci drzewa Melaleuca alternifolia, ktu00f3re wystu0119puje na pu00f3u0142nocno-wschodnim wybrzeu017cu Nowej Pou0142udniowej Walii w Australii. Uwau017ca siu0119, u017ce olej ma cenne wu0142au015bciwou015bci antyseptyczne i przeciwgrzybicze dziu0119ki sku0142adnikom zwanym terpenoidami i jest obecnie stosowany w wielu produktach do pielu0119gnacji ciau0142a i lekach.

Olejek z drzewa herbacianego jest dobry w u0142agodzeniu zatoru00f3w, przeziu0119bienia, kaszlu i grypy.

Jest stosowany w leczeniu tru0105dziku, infekcji grzybiczych, u0142upieu017cu, infekcji pochwy, hemoroidu00f3w, stopu00f3p sportowcu00f3w, u0142agodzi bu00f3le miu0119u015bni i urazu00f3w stawu00f3w. Dodany do wody do ku0105pieli pomaga zwalczau0107 bakterie. Olejek z drzewa herbacianego nie jest przeznaczony do stosowania wewnu0119trznego. Zwykle jest uu017cywany tylko u dorosu0142ych i naleu017cy go trzymau0107 z dala od dzieci i zwierzu0105t. Nie uu017cywaj go, jeu015bli jesteu015b w ciu0105u017cy lub karmisz piersiu0105. Drzewo herbaciane znane jest ze swoich wu0142au015bciwou015bci leczniczych od czasu00f3w starou017cytnych we wschodniej Australii. Wiadomo, u017ce australijscy aborygeni od setek lat uu017cywali zmiau017cdu017conych liu015bci do leczenia skaleczeu0144, oparzeu0144, ran i infekcji. Wdychali oleje z pokruszonych liu015bci, aby zu0142agodziu0107 kaszel i przeziu0119bienie. W latach 1920-1930 olejki eteryczne z tego drzewa zaczu0119u0142y byu0107 znane i stosowane w Europie ze wzglu0119du na swoje wu0142au015bciwou015bci przeciwbakteryjne.

Wszystkie olejki Ancient Wisdom su0105 starannie wyselekcjonowane, kupowane bezpou015brednio od producentu00f3w, skrupulatnie testowane pod wzglu0119dem czystou015bci i jakou015bci. Naturalne, czyste olejki eteryczne, Ancient Wisdom oferuje juu017c od 1995 roku, dziu0119ki czemu opracowau0142a czyste linie wysokiej jakou015bci i wciu0105u017c udoskonala swoje produkty. Olejki eteryczne Ancient Wisdom su0105 produktami najlepszej jakou015bci i najwyu017cszej wartou015bci rynkowej, ktu00f3re speu0142niaju0105 wymogi IFRA (International Fragrance Assocation).

Uwaga

Produkt zawiera 100% naturalny i czysty olejek eteryczny. Zawsze przed zastosowaniem na sku00f3ru0119 naleu017cy rozcieu0144czyu0107 z olejkiem nou015bnikowym. Nie stosowau0107 wewnu0119trznie. Przechowywau0107 w miejscu niedostu0119pnym dla dzieci. Nie wystawiau0107 na dziau0142anie wysokich temperatur lub bezpou015brednich promieni su0142onecznych.

Stan

Nowy

Kod producenta

EO-02

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym [kg]

0.02

Rodzaj olejku

z drzewa herbacianego

Producent

Ancient Wisdom

Pojemność [ml]

10

EAN

5055796528394